گزارش تصویری جلسات چهارده تا بیست و یکم (گروه اول) از کارگاه های آموزشی با تکیه بر نکات کاربردی و فنون دفاعی

گزارش تصویری جلسات چهارده تا بیست و یکم (گروه اول) از کارگاه های آموزشی با تکیه بر نکات کاربردی و فنون دفاعی

(آشنایی با چگونگی نحوه مطالبات از طریق مراجع قضایی و ثبتی با نگاهی به مقررات شکلی و ماهوی

بررسی حقوقی کاربردی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۴۰۰

نکات کاربردی صلاحیت مراجع  کیفری درآیینه قانون آیین دادرسی کیفری

نکات کاربردی قانون آیین دادرسی در امور مدنی مرتبط با ایرادات شکلی در جلسه اول رسیدگی

بررسی نکات کاربردی و فنون دفاعی در خصوص اعاده دادرسی کیفری مطابق با رویه قضایی

بررسی و تحلیل حقوقی اسناد تجاری در پرتو قانون و رویه قضایی )

مدرسین: جناب آقای دکتر ایرانمنش، جناب آقای دکتر طغرلی، جناب آقای حسام عارفی ، جناب آقای دکتر رفیعی ،جناب آقای دکتر صفا، جناب آقای فیروزمند و جناب آقای دکتر نادری

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است