گزارش تصویری گردهمایی بزرگ حقوقدانان

گزارش تصویری گردهمایی بزرگ حقوقدانان با موضوع سیاست حقوقی ایران در زمینه نهاد وکالت،به همت کانون وکلای دادگستری استان کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ با سخنرانی آقایان دکتر عارفی، دکتر نجفی ابرندآبادی و دکتر کوشا

 

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است