گزارش تصویری سلسله نشست های تخصصی جنبه های کاربردی چک و نوآوری های سیاست تقنینی

گزارش تصویری سلسله نشست های تخصصی جنبه های کاربردی چک و نوآوری های سیاست تقنینی به همت کمیسیون های آموزش و کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان

با تدریس جناب آقای دکتر سید مهدی حجتی

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است