گزارش بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان

گزارش بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان از وضعیت کانون در مدت یکساله آغاز به کار هفتمین دوره هیئت مدیره:

 طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است