کمیسیون روابط عمومی


اسامی اعضای کمیسیون روابط عمومی

رضا راینی پور اکبری
رضا راینی پور اکبری
رضا امیرتیموری
رضا امیرتیموری
آسیه نقیب شهربابکی
آسیه نقیب شهربابکی
فائزه مرادی عسکری
فائزه مرادی عسکری
طیبه بحرینی
طیبه بحرینی
علی نقیب
علی نقیب
فاطمه حاج جعفری نژاد
فاطمه حاج جعفری نژاد
الیاس اصغری اسفندقه
الیاس اصغری اسفندقه
میثم باقریان رفسنجانی پور
میثم باقریان رفسنجانی پور
محسن صالحی پور
محسن صالحی پور
عباس پارسا منش
عباس پارسا منش
سیدمحمدمهدی مرتضوی
سیدمحمدمهدی مرتضوی

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است