کمیسیون حل اختلاف – شعب شهرستان

اعضای شعبه رفسنجان کمیسیون حل اختلاف

احمد طلایی کمال آباد
احمد طلایی کمال آباد
حسین تقی پور حسن آباد
حسین تقی پور حسن آباد
محمدحسین اسماعیلی
محمدحسین اسماعیلی
نغمه ایرانمنش
نغمه ایرانمنش
احمد خراسانی سرچشمه اسماعیل آباد
احمد خراسانی سرچشمه اسماعیل آباد

اعضای شعبه جیرفت کمیسیون حل اختلاف

منصور آهاز
منصور آهاز
علی بلوچی
علی بلوچی
آصف افشاری پور
آصف افشاری پور
عظیمه دلفاردی
عظیمه دلفاردی
حدیث کامرانی
حدیث کامرانی

اعضای شعبه بم کمیسیون حل اختلاف

محمدمهدی پورطاهری
محمدمهدی پورطاهری
محمد علی عظیمی
محمد علی عظیمی
حسین بهزادی قصری
حسین بهزادی قصری
محمد صابری
محمد صابری
علیرضا مداحی روش
علیرضا مداحی روش

اعضای شعبه سیرجان کمیسیون حل اختلاف

اصغر ایرانمنش پاریزی
اصغر ایرانمنش پاریزی
حمید عباسلو
حمید عباسلو
دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی
دکتر ابوالفضل جعفرقلیخانی
مهدی شهسواری پور
مهدی شهسواری پور
طیبه بحرینی
طیبه بحرینی

اعضای شعبه زرند کمیسیون حل اختلاف

رحمت الله ایزدی یزدان آبادی
رحمت الله ایزدی یزدان آبادی
علیرضا رحیمی زرندی
علیرضا رحیمی زرندی
مجتبی ابراهیمی سنو
مجتبی ابراهیمی سنو

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است