هیأت مدیره

اعضای دوره هفتم هیأت مدیره

وکیل محمد عارفی
وکیل محمد عارفی رئیس هیأت مدیره
وکیل دکتر حجت قهرمانی‌فر
وکیل دکتر حجت قهرمانی‌فر نایب رئیس هیأت مدیره
وکیل مهدی ایران‌منش
وکیل مهدی ایران‌منش بازرس و عضو اصلی هیأت مدیره
وکیل دکتر مجید شعبانی
وکیل دکتر مجید شعبانی عضو اصلی هیأت مدیره
وکیل علی حسام عارفی
وکیل علی حسام عارفی عضو اصلی هیأت مدیره

لیست اسامی اعضای ادوار هیأت مدیره

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است