نخستین نشست کمیسیون پارلمانی

اولین جلسه کمیسیون پارلمانی در مورخ  1402/06/20 با حضور رئیس کانون برگزار گردید.

بدواً آقای عارفی طی سخنانی بر اهمیت کمیسیون پارلمانی بخصوص در این شرایط تأکید نموده و توانایی ها و وظایف این کمیسیون را برشمردند.

سپس در موضوع مصوبه اخیر مجلس  و نحوه ارتباط با نمایندگان استان و تشریح عواقب این مصوبه بحث و تبادل نظر گردید و مصوب  شد که هریک از اعضا بنا به فراخور موقعیت و رابط خود با نمایندگان رایزنی کرده تا نسبت به حذف ماده مورد بحث اقدام نمایند.

پس از رایزنی در خصوص اقدامات لازم توسط اعضا، احکام عضویت در کمیسیون پارلمانی، توسط آقای عارفی رئیس کانون، به اعضا تقدیم گردید.

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است