تعیین حوزه اشتغال کارآموزان وکالت ورودی ۱۴۰۰ کانون وکلای کرمان

در روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹  برنامه  تعیین حوزه اشتغال  کارآموزان ورودی ۱۴۰۰  بعد از کسب موفقیت در آزمون مرحله اول  با حضور اعضا محترم کمیسیون کارآموزی وهمه قبول شدگان  برگزار گردید.

در ابتدا ریاست کمیسیون  آقای راشدی به تشریح نحوه توزیع نیازها در هر حوزه  و نحوه انتخاب حوزه قضایی یا محل اشتغال توسط کار آموز، بر اساس مصوبه هیات مدیره  پرداختند و سپس بر اساس جدول و رتبه مکتسبه در آزمون ورودی هر یک از پذیرفته شدگان نسبت به انتخاب محل اشتغال  و تکمیل فرم مربوطه اقدام نمودند.

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است