برگزاری نشست اعضای کمیسیون آموزش

نشست اعضای کمیسیون آموزش در مورخ 1402/06/20 با حضور رئیس و نائب رئیس کانون برگزار گردید.

در این جلسه پس از تبیین حدود و اختیارات کمیسیون مقرر گردید چشم انداز کمیسیون و تدوین طرح جامع و سیاست های آموزشی و پژوهشی برای دوره کوتاه مدت و بلند مدت مدنظر اعضا قرار گیرد. همچنین مقرر گردید آیین نامه کمیسیون مورد بازبینی و تحلیل مجدد قرار گیرد.

در پایان احکام عضویت در کمیسیون آموزش توسط آقای عارفی، ریاست کانون به اعضا تقدیم گردید.

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است