برگزاری سلسله نشست های تخصصی جنبه های کاربردی چک و نوآوری های سیاست تقنینی (بخش دوم)

برگزاری سلسله نشست های تخصصی جنبه های کاربردی چک و نوآوری های سیاست تقنینی (بخش دوم) به همت کمیسیون های آموزش و کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمان

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است