اهم مصوبات جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان مورخ 1400/06/02

1- گزارش رئیس کانون در خصوص جلسه مورخ 1400/05/26 با رئیس محترم قوه قضائیه و جلسه رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران مورخ 1400/05/30 به استحضار اعضا رسید.

2- موضوع برگزاری اختبار کتبی سال 1400 مطرح و بنا به پیشنهاد کمیسیون محترم کارآموزی و موافقت هیأت مدیره مقرر گردید اختبار کتبی در روزهای «چهارشنبه» ، «پنج شنبه» و «جمعه» مورخ 24، 25 و 26 شهریور ماه سال 1400 با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار گردد. همچنین برنامه زمانبندی مواد آزمون و اسامی واجدین شرایط متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

3- موضوع تعیین رئیس کمیسیون معاضدت مطرح و با عنایت به انتقال آقای مصطفی زاده به دادسرای انتظامی کانون، جناب آقای هوشنگ تاج‌الدینی به عنوان رئیس کمیسیون معاضدت تعیین گردیدند.

4- با توجه به اینکه کانون وکلای کرمان، عضو هیأت امنای کانون داوری دادگستری استان کرمان می‌باشد، به منظور حضور مؤثر در جلسات هیأت امنا، پیشنهاد و مقرر گردید: علاوه بر ریاست محترم کانون، جناب آقای نیکخواه نیز به عنوان نماینده کانون در هیأت امنای کانون داوری معرفی و در جلسات شرکت نمایند.

5- آئین نامه پیشنهادی اعضای مرکز داوری کانون وکلای کرمان مطرح و ضمن موافقت با کلیات آن، مقرر گردید: به منظور اصلاح نحوه تعیین اعضاء هیأت مدیره اعاده و ماده‌ای به آئین نامه اضافه که به موجب آن، هیأت مدیره دوره اول مرکز توسط هیأت مدیره کانون به مدت دو سال تعیین و انتخاب هیأت مدیره دوره‌های بعدی از بین داوران مرکز با انجام انتخابات صورت پذیرد. سایر موارد مورد تأئید قرار گرفت.

6- اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی جهت دیدار با هیأت مدیره در جلسه مورخ 1400/06/02شرکت نمودند و در این جلسه، رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی ضمن ارائه گزارش و اعلام اینکه هدف از تشکیل کمیسیون نظارت، بیشتر پیشگیری از وقوع تخلفات انتظامی می‎باشد و در این راستا سعی شده که مراتب به نحوی برنامه‌ریزی گردد که اعلام گزارش تخلف صرفاً به عنوان آخرین راه حل انتخاب شود و با این وجود علی رغم تماس‌های مکرر با بعضی همکاران، متأسفانه روند عدم استقرار در محل پروانه مستمراً ادامه دارد. لذا پس از بحث و بررسی مقرر گردید کمیسیون حداکثر تا 10 مهر ماه نسبت به بررسی و ارسال لیست همکارانی که در محل مندرج در پروانه خود استقرار ندارند و  یا عملاً امور وکالتی را در غیر محل پروانه متمرکز نموده‌اند به هیأت مدیره اعلام و در صورت عدم تعیین تکلیف، مراتب در زمان تمدید پروانه مورد امعان نظر واقع و اقدام قانونی انجام گردد.

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است