انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری استان کرمان

جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان در تاریخ 1403/04/13 تشکیل و انتخابات میان دوره هیئت رئیسه در دستور کار قرار گرفت.

اعضای هیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
1-آقای دکتر حجت قهرمانی فر به عنوان رئیس
2-آقای دکتر محمد عارفی به عنوان نایب رئیس
3-آقای مهدی ایرانمنش به عنوان بازرس
4- آقای علی حسام عارفی به عنوان دبیر
5- آقای دکتر مجید شعبانی به عنوان عضو اصلی
کانون وکلای دادگستری استان کرمان انتخاب گردیدند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان

طراحی و توسعه در ocode.ir | تمامی حقوق برای کانون وکلای دادگستری استان کرمان محفوظ است